วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายยินดีต้อนรับทุกท่าน

 
 
 

นาฬิกา 

 
 

เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 

 
 

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ 

 
 

ฐานข้อมูลวิจัย 

ผลงานวิจัยบุคลากรวส.ชร
 
 

ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ 

 
 

ห้องสมุดออนไลท์ 

 
 

ห้องสมุดต่างประเทศ 

 
 

ห้องสมุด 

 
 

ฝ่ายงานอำนวยการ 

 
 

Google Search 

Google

 
 

ระบบสมาชิก 

ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 
 

คู่มือ 

 
 
 

สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร 

 
 

สมาชิกเข้าชมล่าสุด 

mcucr 1 วัน
WebSuperAdm164 สัปดาห์
WeBManGR170 สัปดาห์
 
 

ข้อผิดพลาดภายใน 


ไม่สามารถเข้าชมเนื้อหาได้.

 
 
 

Facebook 

 
 

ตารางเรียน 1/59 


2.ตารางเรียนบรรพชิต 
3.ตารางเรียนคฤหัสถ์ 

 
 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา1/59 

 
 

วิชาประวัติพระพุทธศาสนา 

 
 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

เฉลยใบงาน ๑
เฉลยใบงาน๒
เฉลยใบงาน๓
สรุป  เร็วๆนี้
เฉลยใบงาน๔
เฉลยใบงาน๕
เฉลยใบงาน๖
สรุป เร็วๆนี้
ะเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒

ศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตร์
กิจกรรม ๑


พระครูสุธีสุตสุนทร

จริยธรรมทางการบริหาร

 
 

งานบรรยายพระครูวิมลศิลปกิจ 

 
 

สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

International News
 
พัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
อ.พระครูสุธีสุตสุนทร
*ติดต่ออาจารย์
 
 
 

สาขาพระพุทธศาสนา 

วิชาแต่งแปลบาลี
อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส
-โครงสร้างการสอน
-คำอธิบายรายวิชา
-ใบงานที่ ๑
-ใบงานที่ ๒
-ใบงานที่ ๓
-ผลการเก็บคะแนนกลางภาค

วรรณคดีบาลี
พระครูสุธีสุตสุนทร

*ทดสอบบทที่ ๖
*ทดสอบบทที่ ๗
* ออกโดยพระครูไพบูลย์เจติยารักษ์
 *โดยพระกัมพล ศรีวิชัย
*โดยพระอธิการสองเมือง
*โดยส.ณ.ศรีไล
*พระมนตรี
*สามเณรจันแสง
*โดยพระธนาชัย
*โดยพระหลง ปี ๒
*โดยพระปลัดบรรเลง
*โดยพระสังเวียน
*โดยพระวัชริส
*โดยพระอธิการจรัส
*โดยแม่ชีธรรมอธิษฐาน
*ออกโดยนายปรียาภรณ์
*ออกโดยนางวรพันธ์
*อ่านเพิ่มเติมบทที่ ๖


 
 
 
 

เรียนภาษาพม่า 

เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 4
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 3
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 2
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 1

 
 

เรียนภาษาล้านนา 

 
 

เนื้อหาล่าสุด 

ยังไม่มีเนิ้อหาในส่วนนี้
 
 
 

แบบสำรวจ CRโพลล์ 

การบริการใดที่ท่านต้องการให้ปรับปรุงมากที่สุด

ก.การจัดตารางการเรียนการสอน
ก.การจัดตารางการเรียนการสอน
17% [22 ]

ข.การบริการอาคารสถานที่
ข.การบริการอาคารสถานที่
18% [24 ]

ค.การบริการงานทะเบียนวัดผล
ค.การบริการงานทะเบียนวัดผล
14% [19 ]

ง.การบริการฝ่ายการเงิน
ง.การบริการฝ่ายการเงิน
2% [2 ]

จ.การบริการร้านอาหาร
จ.การบริการร้านอาหาร
35% [47 ]

ฉ.ระบบอินเตอร์เน็ต
ฉ.ระบบอินเตอร์เน็ต
14% [19 ]

 
 

อาเซียนศึกษา 

http://asam.myreadyweb.com/

 
 

วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ฯ 

สื่อประกอบการเรียน
Microsoft Office Word 2007
Microsoft Office Excel
เอกสารประกอบการสอน
Microsoft Office PowerPoint
 
 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเดิม) ถนนฤทธิประศาสน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-715876 สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 e-mail: mcu_cr@hotmail.com  
ปรับปรุงล่าสุด 24 ตุลาคม 2558