วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายยินดีต้อนรับทุกท่าน

เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 


 
 
 

รายงานผลประเมินตนเอง 


descargar musica gratis  
 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานฝ่ายวิจัยวส.ชร. 


 
 
 

ฐานข้อมูลวิจัย 


ผลงานวิจัยบุคลากรวส.ชร
 
 
 

ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ 


 
 
 

ห้องสมุดออนไลท์ 


 
 
 

ห้องสมุดต่างประเทศ 


 
 
 

ห้องสมุด 


 
 
 

จำปีออนไลท์ 


 
 
 

ฝ่ายงานอำนวยการ 


 
 
 

ระบบสมาชิก 


ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 
 
 

คำสั่ง ประกาศ หร.วัดพระแก้ว 


๒. รวมคำสั่งมจร.หร.ปี๒๕๕๔
 
 
 

คู่มือ 


 
 
 
 

สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร 


 
 
 

แหล่งทุนการศึกษาต่อ 


 
 
 

สมาชิกเข้าชมล่าสุด 

mcucr 1 สัปดาห์
WebSuperAdm36 สัปดาห์
WeBManGR42 สัปดาห์
 
 
 

ทรงพระเจริญ 

๒ เมษายน ๒๕๕๗
วันครบรอบพระชนมายุ ๕๙ ชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์จงทรงพระเจริญด้วยพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพาธ ทุกประการเทอญฯ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมฯ
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากร/นิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
 
 
 

วิธีรับปริญญาบัตร มจร. 

วีดีโอแนะนำวิธีการรับปริญญาบัตร มจร.

 

 
 
 

รับสมัครนิสิตใหม่ 2557 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
 
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 
 

ดอยตุง 

โครงการจาริกบุญพุทธสถานเมืองเชียงราย
นิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายร่วมเดินขึ้นพระธาตุดอยตุงตามรอยครูบาศรีวิชัย จากวัดศาลาเชิงดอยลัดเลาะตามสันเขา

 
 
 

บทความวิชาการ-ทั่วไป 

ขอเชิญคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมส่งบทความทางวิชาการ-เรื่องสั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ได้ที่ ดร.ฤทธิชัย แกมนาค อีเมล์ kamnak2507@gmail.com
บทความเรื่อง   เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ   โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง ไตรสิกขาระบบการศึกษาแบบบูรณาการ  โดย พระครูวิมลศิลปกิจ
บทความเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นําตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง "ปัญหาน้ำท่วมกับคนไทย" โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง "การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบด้วยมุมมองทางพระพุทธศาสนา " โดย ดร.ฤทธิชัยแกมนาค
บทความเรื่อง "เคาะประตูสู่มหาวิทยาลัย" โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง "การบรรยายเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ไทยในอดีต-ปัจจุบัน " โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
 
 
 
 

งานวัฒนธรรมไทย (ตอนภาษาล้านนา) 

วิธีการใช้อักษรล้านนาในคอมพิวเตอร์                  

งานสำหรับพระนิสิต

     แจ้งนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวัฒนธรรมไทย เทอม ๒/๒๕๕๔ ทุกรูป/คน ให้ส่งงานคำถามท้ายบทให้อาจารย์ผู้บรรยายได้แล้ว ส่วนข้อเก็บคะแนนและข้อสอบปลายภาคจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนา ให้โหลดแบบทดสอบความรู้ฝึกหัดอ่านที่นี่ (ทดสอบ ๑/ ทดสอบ ๒)  ไปฝึกอ่าน/เขียน เพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค และปลายภาคได้ที่ ทดสอบ ๑ และทดสอบ ๒ ครับ
      อนึ่ง งานที่ค้างอยู่ให้ส่งภายในก่อนสอบปลายภาค เพื่อจะได้ไม่ติด I ในเทอมนี้
 
 
 

วิทยุธรรมมะ 

สไมล์โฮส.เอเชีย
 
 
 

Facebook 


 
 
 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 


ติดต่อสอบถาม รับรหัสรายวิชาได้ที่อาจารย์ประจำรายวิชาที่นิสิตเรียน และลงทะเบียนใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 
 
 

เช็คผลการศึกษา 


 
 
 

ตารางเรียน/ปฏิทิน 2/56 


 
 
 

ผลสอบ 1/56 


 
 
 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 


ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
การศึกษาอิสระฯ
แผนการสอน
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2


พระครูสุธีสุตสุนทร

จริยธรรมทางการบริหาร
descargar musica gratis online descargar musica gratis de youtube musica gratis descargar musica gratis descargar musica gratis mp3 descargar musica gratis de youtube  
 
 

งานบรรยายพระครูวิมลศิลปกิจ 


 
 
 

สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 


International News
 
พัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
อ.พระครูสุธีสุตสุนทร
*ติดต่ออาจารย์
 
 
 
 

สาขาพระพุทธศาสนา 


วิชาแต่งแปลบาลี
อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส
-โครงสร้างการสอน
-คำอธิบายรายวิชา
-ใบงานที่ ๑
-ใบงานที่ ๒
-ใบงานที่ ๓
-ผลการเก็บคะแนนกลางภาค

วรรณคดีบาลี
พระครูสุธีสุตสุนทร

*ทดสอบบทที่ ๖
*ทดสอบบทที่ ๗
* ออกโดยพระครูไพบูลย์เจติยารักษ์
 *โดยพระกัมพล ศรีวิชัย
*โดยพระอธิการสองเมือง
*โดยส.ณ.ศรีไล
*พระมนตรี
*สามเณรจันแสง
*โดยพระธนาชัย
*โดยพระหลง ปี ๒
*โดยพระปลัดบรรเลง
*โดยพระสังเวียน
*โดยพระวัชริส
*โดยพระอธิการจรัส
*โดยแม่ชีธรรมอธิษฐาน
*ออกโดยนายปรียาภรณ์
*ออกโดยนางวรพันธ์
*อ่านเพิ่มเติมบทที่ ๖


 
 
 
 
 

เรียนภาษาล้านนา 


 
 
 

เรียนภาษาพม่า 


เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 4
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 3
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 2
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 1

 
 
 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเดิม) ถนนฤทธิประศาสน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-715876 สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 e-mail: mcu_cr@hotmail.com  
ปรับปรุงล่าสุด 22 ตุลาคม 2556